Open a New KS INSTA Account Online Apply View Details

Saving Account Types

कामना सेवा स्वाभिमान बचत खाता

5% p.a

कामना सेवा स्वाभिमान बचत खाता ___________ (दृष्टिविहिन व्यक्तिहरुका लागि मात्र )

Quarterly

KAMANASEWA PRAGATI BACHAT KHATA

5 % p.a

KAMANASEWA PRAGATI BACHAT KHATA

Quarterly

SWARNIM SURAKSHIT PLUS SAVING ACCOUNT

3.25 % p.a

SWARNIM SURAKSHIT PLUS SAVING ACCOUNT

Quarterly

SABAL NARI BACHAT

3.25 % p.a

SABAL NARI BACHAT

Quarterly

STUDENT SAVING

3.25 % p.a

STUDENT SAVING

Quarterly

SHAREHOLDER SAVING

5 % p.a

SHAREHOLDER SAVING

Quarterly

NORMAL SAVING

3.25 % p.a

NORMAL SAVING

Quarterly

Fixed Deposit Account Types

Individual Fixed Deposit

Upto 8.25 %

Individual Fixed Deposit

Yearly

Institutional Fixed Deposit Account

Upto 8.25%

Institutional Fixed Deposit Account

Yearly